24. maj 2017, datoen vil fremover være en af DFU`s minderige datoer.

Denne dag modtog vi Søfartsstyrelsens bemyndigelse, som Prøveafholder for Fritidssejler uddannelserne og udstedelse af beviser for:

  • Speedbådsbevis
  • Duelighedsbevis i sejlads for fritidssejler i Danmark

Prøveafholdelserne er åben for alle og kan aftales med DFU Kompetence center, der er oprettet og drives af DFU bestyrelsen, som et NON PROFIT foretagende.

Den specielle hjemmeside kaldes ved gennem http://www.dfu-kompetence.dk/ hvor kursusudbyder og censorer, der kan godkende uddannelsesplanerne og funktionsbeskrivelserne, som kan læses her, kan tilmelde sig kompetencesystemet fra dags dato.

Opstartsdatoen er sat til d. 1. juli, idet IT systemet indkøres i juni måned.