UDVIKLING I CORONA-SITUSTIONEN FOR AFVIKLING AF PRØVER.

Udmeldingerne om jeg havde TILLID til, at Kursudbydere og Censorer, loyalt fulgte samfundets krav og anvisninger, er af enkelte afvist som utilstrækkelige. DFU bestyrelse har besluttet at følge protesterne og erstatter Tilliden med et forbud mod prøveafholdelse med fysisk kontakt, hvor en DFU bemyndiget Censor medvirker.