Vi har lavet arbejdsgangen omkring Bookinger om, så nu får Udbyder/Bookeren svar med det samme, via den e-mail der stå i bookingen.

Det vil betyde at BOOKING betegnelsen ændres fra (kompetence ID – type – dag – måned – år – sagsbehandler) til (kompetence ID – type – dag – måned – år – postnummer) Postnummeret vil være det postnummer hvor prøven afholdes, dette vil også have indflydelse på hvilken sagsbehandler der bliver tildelt.

Fordelen ved denne omlægning vil være at eleverne vil kunne tilmeld sig straks efter Udbyder/Bookeren har fået kvittering.

Censor/Udbyder vil efterfølgende få e-mail om prøven, og aftale herom.