Udmeldingerne om at havde TILLID til, at Kursudbydere og Censorer, loyalt følger samfundets krav og anvisninger, er af enkelte afvist som utilstrækkelige.

DFU bestyrelse har besluttet at følge protesterne og erstatter Tilliden med et forbud mod prøveafholdelse hvor der er eller kan være fysisk kontakt og hvor en DFU bemyndiget Censor medvirker.

Forbuddet rejser spørgsmål, som jeg her besvarer. Undlad ikke at kontakte mig om der opstår varianter af spørgsmål. Samme kan vi løse de fleste.

Kan jeg som udbyder oprette og undervise et hold?
Denne beslutning er ikke en del af Kursudbydernes forpligtigelse ved tilslutning til DFU Kompetence.
Aftalen er alene en forpligtigelse til at følge uddannelses- og kvalitetskravene gældende for DFU Kompetence. 

Overholdelse af Samfundets Corona Krav er en Tillids sag vi forventer alle påtager sig.

Modtager vi stadig Bookinger?
Ja, Bookingerne accepteres med en fremtidig Prøvedato = 31-12-2020.
Rekvirenten modtager en beskæftigelse på Bookingen, men uden en Censor tildeling.
Kursisterne kan tilmelde sig Bookingen og et hold bibeholdes på denne måde.

Skal kursisterne indbetale prøvegebyret ved deres tilmelding til en ikke tidsbestemt Booking?
Nej, Kursisterne modtager en kvittering ved deres tilmelding til prøven, med oplysningerne om tid og sted samt gebyrindbetalingen, efter nærmere aftale.

Kan Kursister afmelde deres deltagelse i Bookingen og hvordan?
Ja, og et indbetalt prøvegebyr returneres ved at sende en mail til: bent@baph.dk med meddelelse om man afmelder sin deltage i prøven og konto nr. samt beløb der skal returens.
Mailen underskrives med navn og Kursist ID nummer.

Hvordan startes en ikke tidbestemt anmeldt Booking?
En Booking kan kun genstartes efter samfundet er genstartet!
Send en mail til: bent@baph.dk med Booking nummeret og tid og sted.
Vi kvitterer med accept af tid, sted og hvilken Censor der er tildelt til prøven.

Hvad med de nuværende Bookinger?
Behandles efter de samme retningslinjer og den tildelte DFU Censorer trækkes fra prøven for at undgå fysisk kontakt.

Hvordan forholder jeg mig som Censor?
Beskyttelse af DFU Kompetence, mod manglende samfunds sind og  manglende Tillid til at ville overholder de gældende Corona retningslinjer, har medført DFU bestyrelsen har ønsket beslutningen:   

Indtil videre tildeler vi ikke Censorer til Bookinger med fysisk kontakt, men følger udviklingen nøje og genoptager normale tilstande, når  samfundets anbefalingerne muliggør dette.