Velkommen til DFU Kompetence Center
DFU Kompetence Center er oprettet efter at Søfartsstyrelses har valgt at udlicitere censor bemyndigelsen i Danmark indenfor fritidssejleruddannelserne.

DFU Kompetence Center er en non-profit organisation der tjener som bindeled mellem sejlerskoler og censorer fra vores censor register.

Sejlerskoler eller andre udbydere af fritidssejleruddannelser kan rekvirere en censor hos DFU Kompetence Center når de ønsker at afholde prøver for studerende.

DFU Kompetence Center er ansvarlig for kvaliteten af de bemyndigede censorer, samt logistikken omkring tildeling af censor.

DFU Kompetence Center påtager sig en stor del af administrationen for at lette arbejdet for censorerne.

Dokumenter:

Ny ordning tilbydes større udbydere

Ordningen tilbydes større udbydere med uddannelses koncept efter professionelle og rationelle metoder.