Velkommen til DFU Kompetence Center
DFU Kompetence Center er oprettet efter at Søfartsstyrelses har valgt at udlicitere censor bemyndigelsen i Danmark indenfor fritidssejleruddannelserne.

DFU Kompetence Center er en non-profit organisation der tjener som bindeled mellem sejlerskoler og censorer fra vores censor register.

Sejlerskoler eller andre udbydere af fritidssejleruddannelser kan rekvirere en censor hos DFU Kompetence Center når de ønsker at afholde prøver for studerende.

DFU Kompetence Center er ansvarlig for kvaliteten af de bemyndigede censorer, samt logistikken omkring tildeling af censor.

DFU Kompetence Center påtager sig en stor del af administrationen for at lette arbejdet for censorerne.

Dokumenter:

Ny Bookings mail

Vi har lavet arbejdsgangen omkring Bookinger om, så nu får Udbyder/Bookeren svar med det samme via den e-mail der stå i bookingen.

DFU bemyndiget af Søfartsstyrelsen

Denne dag modtog vi Søfartsstyrelsens bemyndigelse, som Prøveafholder for Fritidssejler uddannelserne og udstedelse af beviser.