Bliv Censor og/eller Tilsynsførende hos DFU

Vi opfordre alle interesserede til at søge om optagelse som censor/tilsynsførende i DFU Kompetence Center.

DANMARKS FRITIDSSEJLER UNION tildeler autorisation efter ansøgning og iht. følgende retningslinjer:

 • Ansøgerens relevante uddannelse er én grad højere end det ansøgte niveau.
 • Ansøgerens erfaring som underviser,
 • Ansøgerens eventuelle pædagogiske uddannelse,
 • Ansøgerens erfaring som fritidssejler.
 • Ansøgeren besidder fornøden erfaring i anvendelse af IT

Udover ovenstående formelle krav interviewes ansøgeren af DFUs kvalitetskoordinator for, at fastlægge ansøgerens egnethed.

Censorer må ikke afholde prøve for personer, de selv har undervist. Derudover må en censor ikke afholde prøver, hvor prøvens resultat kan være påvirket af familiemæssige, økonomiske, eller kommercielle interesser.

Den tilsynsførende må ikke deltage i prøveafholdelser hvor der ligeledes er risiko for inhabilitet

Man kan optages både som censor og tilsynsførende i DFU Kompetence Center, men selvfølgelig kun løse en opgave ad gangen.

Som TILSYNSFØRENDE (intern auditør) tiltræder du en spændende opgave med at kvalitetssikre de enkelte prøver (stikprøvevis), samt DFU Kompetence Centers kvalitetsstyringssystem generelt.

Dette sker igennem feedback, evalueringer og årlige dialogmøder.

Er du som ansøger bemyndiget censor hos andre organisationer, vil det ikke være diskvalificerende for godkendelse hos DFU Kompetence Center.

Den DFU bemyndigede Censor og/eller Tilsynsførende optages i DFU´s register for Censorer og Tilsynsførende.

Udfyld ansøgningsformularen her under:

DFUs vilkår og betingelser

Ved indsendelse af din ansøgning som bemyndiget Censor og/eller Tilsynsfører accepterer du følgende:

 • At følge undervisningskravene på de enkelte uddannelser at der føres stikprøvevis kontrol med dit virke af DFU Tilsynsførende.
 • At du deltager aktivt i kvalitetsstyringen, bl.a. ved at indrapporterede statistikker, samt deltage i årlige dialogmøder.
 • At DFU kan, ved tungtvejende årsager, tilbagekalde din autorisation.
 • At du kan skriftligt frasige sig bemyndigelsen og udtræde af DFU Kompetence Center.
 • At du fakturerer DFU Kompetence Center efter gældende takster.
 • At jeg optræder som ambassadør for DFU Kompetence Center.