Kort om DFU Kompetence Center

DFU Kompetence Center drives som en selvstændig non-profitorganisation af Danmarks Fritidssejler Union

DFU Kompetence Center er bemyndiget af Søfartsstyrelsen til at udpege censorer til de danske Fritidssejleruddannelsers prøver og beviser.

  • Vandscooterbevis, jf. Vandscooterførerbekendtgørelsen, jf. §7
  • Speedbådsbevis, jf. Speedbådsførerbekendtgørelsen, jf. §2
  • Duelighedsbevis i Sejlads for Fritidssejlere, jf. §3
  • Duelighedsbevis i Motorpasning for Fritidssejlere, jf. §4
  • Eksamensbevis som Yachtskipper af 3. grad, jf. §5
  • Eksamensbevis som Yachtskipper af l . grad, jf. §6
  • SRC- Certifikater, jf. Bekendtgørelse nr . 442 af 7. juni 2005

 

Personer med relevant faglige og pædagogiske kvalifikationer kan ansøge om at blive optaget i organisationens censor-register hvis de kan tilslutte sig de kvalitetskriterierne, der er gældende for bemyndigede censorer.

Primær kontakt
Kvalitetschef
Bent Hansen