Kursus evaluering

Som en del af vores kvalitetssikring er det vigtigt for os at få feedback på din oplevelse som elev. Håber du vil bruge et par minutter på denne besvarelse – den er helt anonym (holdnummer skal dog opgives)