Kursus evaluering

Som en del af vores kvalitetssikring samt et krav fra Søfartsstyrelsen. Er denne korte evaluering et krav for udstedelse af bevis/diplom samt indberetning til Søfartsstyrelsen.

Persondata holdes helt anonymt, hvis du må kontaktes for uddybende spørgsmål, kan du skrive det i bemærkningsfeltet.

Undlad derfor ikke at indsende din evaluering.

Danmarks Fritidssejler Union Kompetence Center