Kvalitetsstyring

En af hjørnestenene i DFU Kompetence Center er, at vi vil sikre en høj fagligt niveau på vores fritidssejleruddannelser.

Det er også et myndighedskrav fra Søfartsstyrelsen at vi løbende overvåger og udvikler kvaliteten af uddannelserne.

Autoriserede censorer og tilsynsførende er et vigtigt aktiv i dette arbejde.

DFU Kompetence Center skal overfor Søfartsstyrelsen – gennem egenkontrol og audits – garantere at de elever, som vi udsteder bevis til, har de lovbestemte kundskaber efter prøveafholdelsen.

Det er muligt at DFU Kompetence Center på sigt vil have særlig fokus på specifikke emner og øge uddannelseskravene. Dette vil ske i samarbejde med censorer og tilsynsførende.