Takster for elever
Taksterne fastsættes årligt i forbindelse med dialogmøderne.

Her i opstarts fasen fastsættes taksterne af DFU´s bestyrelse efter det bedst muligt skøn, og efter vejledning fra allerede eksisterende prisniveau på markedet.

Gebyrer for at rekvirere en censor mv. (Indbetales af eleven til DFU Kompetence Center inden prøveafholdelse)

Udstedelse af Sejlerbevis

DKK. 80,-

Kortet er lavet af hårdt plastik og i kreditkort størrelse

Duelighedsbevis Teoretisk Prøve

DKK. 400,-

Censor fastsætter, af hensynet til en effektiv prøve afvikling, elevantallet til prøverne.

Duelighedsbevis Praktisk Prøve

DKK. 480,-

Censor fastsætter, af hensynet til en effektiv prøve afvikling, elevantallet til prøverne.
Inkluder Sejlerbevis i plastik.

Individuel Prøve af Speedbåds- og Dueligheds teori- eller praktik

DKK. 655,-

Individuel prøve er f.eks. en prøve efter selv studie, eller en omprøve af en ikke bestået prøve.
Inkluder Sejlerbevis i plastik.

Speedbåds Prøve

DKK. 480,-

Af hensyn til en effektiv overhøring og demonstrering af bådhåndteringen, begrænses elevantallet til speedbådsprøven. Normen er 4 elever og censor i speedbåden pr session.
Inkluder Speedbådsbevis i plastik.

Vandscooter Prøve

DKK. 500,-

Af hensyn til en effektiv overhøring og demonstrering af Vandscooter, kan der være begrænset elevantallet til Vandscooter prøven.
Inkluder Sejlerbevis i plastik.

Duelighedsprøve i Motorpasning

DKK. 655,-

Censor fastsætter, af hensynet til en effektiv prøve afvikling, elevantallet til prøverne.

Yartskipper Prøveafholdelse

DKK. 875,-

Censor fastsætter, af hensynet til en effektiv prøve afvikling, elevantallet til prøverne.

Yartskipper prøve som Selvstuderende

DKK. 1125,-

Individuel prøveafholdelse

SRC Prøveafholdelse

DKK. 503,-

Censor fastsætter, af hensynet til en effektiv prøve afvikling, elevantallet til prøverne.

Betaling

Betaling skal til DFU Kompetence Center via Bank overførsel

REG: 5359
KONTO: 0244876

Eller via Mobilpay,

På Mobilpay: 65063

 

Det er en forudsætning for deltagelse i prøveaflæggelsen, at beløbet er indsat på kontoen 4 hverdagen før prøveaflæggelsen.