Uddannelseskrav
På denne side finder du som censor eller sejlerskole de opdaterede uddannelses krav der skal opfyldes for at være censor, tilsynsførende eller sejlerskole tilknyttet DFU Kompetence Center.

Kravene vil altid minimum være de gældende lovkrav, hertil eventuelle områder DFU Kompetence Center sætter særlig vægt på.